Blog

Léa werkt als Young Graduate Trainee bij Elia

“For a successfull energy transition in a sustainable world.” Dit motto lees je op de persoonlijke LinkedIn-pagina van Léa, Internal Consultant bij Elia. Sinds haar eerste werkdag in het bedrijf – in februari 2022 – is Léa uitgegroeid tot een echte ambassadeur van haar werkgever. Als Young Graduate Trainee ziet ze het als haar taak om de brug te maken tussen strategie en techniek.

Léa

Op weg naar energietransitie

“In de zomer van 2021 rondde ik mijn Master Business Engineer aan het ICHEC af. Tijdens mijn studies kreeg ik een brede en generalistische kijk op economie, management en technologie, en hoe deze domeinen met elkaar verweven zijn. Een van de vakken die ik erg boeiend vond, was energiemanagement. Hoe gaan we in onze samenleving om met schaarse energiebronnen? Zijn we klaar voor een ingrijpende energietransitie? En met welke middelen kunnen we hiervoor een breed maatschappelijk draagvlak creëren? Stuk voor stuk vragen die me fascineerden, en waarmee ik professioneel aan de slag wou gaan.”

Gezonde mix van métier en toekomstvisie

“Bij mijn zoektocht naar een aantrekkelijke werkgever stond Elia vrij snel bovenaan mijn shortlist. De reden? Deze topspeler in de energiesector levert via het beheer van ons elektriciteitsnet niet alleen een essentiële rol in onze energievoorziening, maar werkt ook actief mee aan de energietransitie voor gezinnen en bedrijven. Kortom, een bedrijf met een gezonde mix van technisch métier en toekomstvisie! De continue zoektocht van een goed evenwicht tussen een efficiënte en betrouwbare energievoorziening vandaag en het ontwikkelen van een toekomstvisie op lange termijn is een uitdaging waaraan ik graag een bijdrage wil leveren.”

360° zicht

“In februari 2022 startte ik als Young Graduate Trainee bij Elia. Via het Young Potential Program – dat twee jaar in beslag neemt – krijg ik de kans om via zesmaandelijke deeltrajecten op verkenning te gaan binnen het bedrijf. Dit is een fantastische aanpak, omdat ik op die manier niet alleen een 360 graden-zicht krijg op hoe mijn werkgever gestructureerd is en functioneert, maar ook in contact kom met collega’s uit diverse afdelingen en externe stakeholders. Hierdoor ontstaat er een waardevolle kruisbestuiving van ideeën en ervaringen, en kan ik op basis hiervan mijn professionele loopbaan binnen Elia uitstippelen. Dit jaar was er een Starters Day voor alle young potentials binnen het bedrijf, en ook dit event was een schot in de roos!”

Collectieve intelligentie

“Een cultuur van kennisdeling en onderling overleg levert ‘collectieve intelligentie’ op, wat ik een van de grote troeven van mijn werkgever vind. Op die manier tillen we elkaars management- en technische kennis een niveau hoger, wat vervolgens een positieve impact heeft op de dienstverlening van Elia. Die kennis op peil houden is trouwens een aandachtspunt dat ik voor mezelf nauwgezet opvolg. Via onder andere nieuwsbrieven en seminaries wil ik zo goed mogelijk op de hoogte blijven van nieuws die onze sector aanbelangt. De regelgeving – zowel nationaal als internationaal – wijzigt immers in sneltreinvaart, met onder meer de Green Deal, CSRD-rapporteringsregels en EU Taxonomy als voorbeelden. Als Internal Consultant is het een van mijn taken om deze complexe informatie in mensentaal te briefen aan collega’s, zodat we de brug maken tussen strategie en techniek.”

Ook zin in een job als Young Graduate Trainee? Bekijk onze vacature.