Blog

Karl werkt als Projectleider bij Elia

Als netbeheerder voor elektriciteitstransmissie staat Elia dag en nacht garant voor een stabiel en betrouwbaar elektriciteitsnetwerk in ons land. Het resultaat: een van de meest betrouwbare hoogspanningsnetten van Europa. Met dank aan alle technische experts binnen het bedrijf die dagelijks het beste van zichzelf geven. Maak kennis met Projectleider Karl.

Karl

Dag en nacht een veilig elektriciteitsnet

“Om bedrijven en consumenten dag en nacht een veilig en betrouwbaar elektriciteitsnet te garanderen, zijn heel wat inspanningen nodig. Er zijn immers heel wat factoren die de efficiëntie en stabiliteit van het netwerk in ons land kunnen beïnvloeden. Het garanderen van een stabiele en veilige elektriciteitsvoorziening staat dan ook helemaal bovenaan de prioriteitenlijst van Elia. En daar draag ik als projectleider lijnen – binnen het departement infrastructuur – graag mijn steentje aan bij.”

Divers takenpakket als projectleider

In mijn rol als projectleider ben ik mee verantwoordelijk voor het ontwerp, de planning en de uitvoering van lijnprojecten. Ik zorg voor de teamcoördinatie, budgetbeheer en de naleving van technische veiligheidsnormen. Ook het faciliteren van communicatie tussen interne en externe projectpartners maakt deel uit van mijn takenpakket. Zo garanderen we dat projecten binnen de gestelde tijdlijnen worden voltooid.”

“Bij lijnprojecten zijn diverse scenario’s mogelijk. Het kan gaan om de aanleg van een nieuwe lijn, een verhoging van de bestaande capaciteit, het versterken van de infrastructuur of het aanleggen van een ondergronds traject. Die brede waaier van mogelijke pistes maakt mijn job erg gevarieerd en boeiend. Geen enkele dag is dezelfde.”

Brede waaier van vaardigheden

Omdat ik collega’s en externe partners aanstuur, zoals onder meer aannemers en technisch experten, zijn voor mijn job specifieke vaardigheden vereist. Teamwork en communicatie staan hierbij zeker bovenaan: goede communicatie- en leiderschapsvaardigheden zijn immers essentieel om teams te coördineren en de samenwerking te bevorderen. Ook projectmanagement skills zijn onmisbaar, om zo de planning en uitvoering van complexe elektrische lijnprojecten vakkundig te beheren. En uiteraard is de nodige technische expertise nodig om alle projecten in veilige omstandigheden te laten doorgaan.”

“Belangrijk is ook om andere mensen voldoende vertrouwen te geven bij het uitvoeren van hun taken. Ikzelf neem als projectleider mijn verantwoordelijkheid op om lastige projectknopen door te hakken.”

Levenslang leren

“Om mijn job goed te kunnen blijven uitvoeren, blijf ik mijn kennis – zowel op het vlak van techniek als persoonlijke vaardigheden – voortdurend bijspijkeren via interne opleidingen. Ook op dit vlak is Elia een topwerkgever, met de uitrol van tal van mooie opleidingstrajecten voor medewerkers van alle departementen. Ik apprecieer die cultuur van levenslang leren, omdat die mij de kans geeft om mijn job vakkundig uit te voeren én mezelf professioneel te blijven uitdagen. Naast opleidingen schaaf ik mijn kennis ook bij via zelfstudie en contacten met collega’s en externe partners.”

Maatschappelijke impact

Werken bij Elia is voor Karl meer dan zomaar een dagelijkse job. “Het voelt goed om – op basis van waarden als duurzaamheid en innovatie – te kunnen werken in een bedrijf dat in een essentiële sector als energievoorziening een belangrijke maatschappelijke rol vervult. Met Elia zorgen we ervoor dat bedrijven groeien en consumenten comfortabel leven. Die toegevoegde waarde voor de samenleving spreekt me heel erg aan. En de vaststelling dat we in ons land een zeer stabiel elektriciteitsnetwerk hebben, is pas echt de kers op de taart!”

Ook zin in een job als Projectleider? Bekijk onze vacature.